Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Floristická studie Petřína
Název práce v češtině: Floristická studie Petřína
Název v anglickém jazyce: A Floristic Study of Petřín
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2006
Datum zadání: 06.10.2006
Datum a čas obhajoby: 21.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK