Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalost a povědomí sportovní veřejnosti o OCR závodech
Název práce v češtině: Znalost a povědomí sportovní veřejnosti o OCR závodech
Název v anglickém jazyce: Sport community awerneess and knowledge of OCR races
Klíčová slova: Dotazování, průzkum,překážkové závody, OCR, povědomí, znalost
Klíčová slova anglicky: Inquiry, research, obstacle races, OCR, awareness, knowledge
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2019
Datum zadání: 28.05.2019
Datum a čas obhajoby: 26.08.2020 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.08.2020
Oponenti: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK