Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosomatika u vertebrogenních onemocnění
Název práce v češtině: Psychosomatika u vertebrogenních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Psychosomatic in vertebrogenic disease
Klíčová slova: psychosomatika, vertebrogenní onemocnění, bolest páteře
Klíčová slova anglicky: psychosomatics, vertebrogenic disease, spine pain
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2019
Datum zadání: 27.05.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2020
Oponenti: Mgr. Kateřina Maršáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK