Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu
Název práce v češtině: Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu
Název v anglickém jazyce: Financial plan for the construction of a beachvolleyball complex
Klíčová slova: beachvolleyball, plážový volejbal, rozvaha, kritéria Mezinárodní volejbalové federace, rozpočet, návrh sportoviště, zdroje financování sportoviště
Klíčová slova anglicky: beach volleyball, balance sheet, criterion of the International Volleyball Federataion, budget, design of the sports ground, sources of financing sports ground
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2019
Datum zadání: 24.05.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK