Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rytmických dovedností dětí na hranici předškolního a školního věku
Název práce v češtině: Vývoj rytmických dovedností dětí na hranici předškolního a školního věku
Název v anglickém jazyce: Rhytmical skills development of children on the preschool and primary school age
Klíčová slova: Hudební schopnosti, rytmické cítění, dítě předškolního věku, Metoda dobrého startu
Klíčová slova anglicky: Musical abilities, sense of rhythm, preschool children, Good start method
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2019
Datum zadání: 23.05.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK