Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gravity analysis of outward Chinese FDI - tests of the Silk Road effect
Název práce v češtině: Gravitační model čínských zahraničních investic - test dopadů Hedvábné stezky
Název v anglickém jazyce: Gravity analysis of outward Chinese FDI - tests of the Silk Road effect
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2019
Datum zadání: 28.05.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2021
Oponenti: prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK