Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká šlechta a stavovský stát v Rakousku, 1934-38
Název práce v češtině: Česká šlechta a stavovský stát v Rakousku, 1934-38
Název v anglickém jazyce: Bohemian Aristocracy and the "Ständestaat" in Austria, 1934-38
Klíčová slova: Česká šlechta|Rakousko|Stavovský stát
Klíčová slova anglicky: Bohemian Aristocracy|Austria|Ständestaat
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2019
Datum zadání: 21.05.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je analyzovat vztah české šlechty k rakouskému stavovskému státu v meziválečném období. Stavovský stát představuje směsici konzervatismu, katolicismu a tradicionalismu, k níž cítila příchylnost řada představitelů českých šlechtických rodů. Vzhledem k poměrně značnému počtu příslušníků české šlechty se diplomat zaměří jen na některé z ních, zejménai Schwarzenbegy, Černíny, Buqoyoe. Výběrově budou zařazení i přílušníci jiných šlechtických rodů pročeské i proněmecké orientace. Jejich postoj k Rakousku ve 30. letech minulého století bude objasněn zejména na základě analýzy egodokumentůi. Práce budou probíhat i ve fondech centrálních úřadů (AMZV, AKPR, Národní archiv).
Seznam odborné literatury
Bukey, Evan, Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ, Praha 2002.
Dreidemy, Lucile, Der Dollfuß-Mythos. Eine Biographie des Posthumen. Böhlau, Wien 2014.
Eichstädt, Ulrich, Von Dollfuß zu Hitler. Geschichte des Anschlusses Österreichs 1933–1938, Steiner, Wiesbaden 1955.
Glassheim, Eagle, Urození nacionalisté: Česká šlechta a národní otázka v 1. pol. 20. století, Praha 2012.
Hazdra, Zdeněk, Šlechta ve službách Masarykovy republiky, Praha 2015.
Homolová-Jelínková, Dita, Šlechta v proměnách, Praha 2018.
Hopfgartner, Anton, Kurt Schuschnigg. Ein Mann gegen Hitler. Styria, Wien 1989.
Horčička, Václav – Županič, Jan, Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v první polovině 20. století, Praha 2017.
Jeřábek, Martin, Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938, Praha 2004.
Meysels, Lucian, Der Austrofaschismus – Das Ende der ersten Republik und ihr letzter Kanzler, Wien, 1992.
Schwarzenberg, Karel VI, Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla, Praha 2007.
Šepták, Miroslav, Mezi demokracií a autoritářstvím - Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934, Praha 2018.
Walterskirchen, Gudula, Engelbert Dollfuss: Heldenkanzler oder Arbeitermörder, Wien 2004.
Weinzierl, Erik, Der Februar 1934 und die Folgen für Österreich, Wien 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK