Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s hemoragickou formou CMP
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s hemoragickou formou CMP
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with hemorrhagic stroke
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2020
Datum zadání: 29.04.2020
Datum a čas obhajoby: 17.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Oponenti: Mgr. Anna Vojáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK