Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Impact of Structural Funds and Cohesion Fund on Convergence: The Case of Slovak Districts
Název práce v češtině: Vliv strukturálních fondů a fondu soudržnosti na konvergenci: Analýza okresů Slovenska
Název v anglickém jazyce: The Impact of Structural Funds and Cohesion Fund on Convergence: The Case of Slovak Districts
Klíčová slova: okresy, ekonomická konvergencia, ekonomický rast, zamestnanosť, eurofondy, Slovensko, priestorová ekonometria, nezamestnanosť, reálna mzda, regresná analýza
Klíčová slova anglicky: districts, economic convergence, economic growth, employment, EU funds, Slovakia, spatial econometrics, unemployment, real wage, regression analysis
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2019
Datum zadání: 22.05.2019
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK