Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šablonovací systém pro správu a generování emailů
Název práce v češtině: Šablonovací systém pro správu a generování emailů
Název v anglickém jazyce: Templating system for email management and generation
Klíčová slova: šablonovací systém šablony RazorLight Razor Alza.cz
Klíčová slova anglicky: template engine templates RazorLight Razor Alza.cz
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2019
Datum zadání: 16.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout a implementovat šablonovací systém. Hlavní funkčností je vygenerování emailu (ve formátu html) ze zadané šablony a zadaných parametrů. Na základě parametrů je šablona doplněna o konkrétní data z databáze. Systém bude také obsahovat sadu metod užitečných při tvorbě šablon pro jejich rychlou a pohodlnou tvorbu. Zároveň bude umožňovat jednoduše přidávat nové metody. Dále je potřeba zachovat funkčnost a použitelnost všech šablon z již existujícího šablonovacího systému zadavatele, který bude tímto nahrazen. Vzhledem k předpokládané odlišnosti syntaxe šablon v novém systému bude v rámci práce vytvořen překladač šablon ze staré syntaxe do nové. Podmínkou je generování identických emailů pro stejný vstup v obou systémech.
Seznam odborné literatury
* Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 6.0 5th edition
* Jeffrey Richter: CLR via C# (4th Edition)
* John Skeet: C# in Depth 3rd Edition
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK