Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PaunPacker - aplikace pro tvorbu texture atlasů
Název práce v češtině: PaunPacker - aplikace pro tvorbu texture atlasů
Název v anglickém jazyce: PaunPacker - Texture Atlas Generator
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2019
Datum zadání: 16.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2019
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro vytváření texture atlasů - tj. jedné velké textury která vznikne sbalením několika menších obrázků. Samotná tvorba atlasu je aplikací algoritmů ze třídy optimalizačních problemů zvaných "Packing problems", konkrétně se jedná o aplikaci Rectangle packingu, kdy máme na vstupu n obdélníků různých velikostí a máme najít ohraničující obdélník s co nejmenšími rozměry. Cílem práce není nalezení nového, ani vybrání stávajícího optimálního algoritmu, ale poskytnout implementaci více stávajících algoritmů tak, aby si uživatel mohl vybrat algoritmus pro jeho situaci nejvhodnější. Aplikace bude poskytovat uživatelské rozhraní umožňující tvorbu a správu texture atlasů, včetně nastavení různých parametrů. Součástí výstupu budou kromě samotného texture atlasu také metadata, která půjde exportovat do některých běžně používaných formátů herních knihoven/frameworků. Aplikace by měla být navržena jako rozšiřitelná tak, aby bylo možné dodat pluginy pro export metadat do libovolného formátu, pro přidání nových algoritmů pro samotný packing, nebo pro přidání nových transformačních operací, kterými lze obrázky zpracovávat.
Seznam odborné literatury
* Stefan Jakobs: On genetic algorithms for the packing of polygons
* E. Hopper, B.C.H Turton: An empirical investigation of meta-heuristic and heuristic algorithms for a 2D packing problem
* Jukka Jylänki: A Thousand Ways to Pack the Bin - A Practical Approach to Two-Dimensional Rectangle Bin Packing
* Korf: Optimal Rectangle Packing: Initial Results
* Wu, Y. L., Chan, C. K. On improved least flexibility first heuristics superior for packing and stock cutting problems. In: Proceedings for stochastic algorithms: foundations and applications, SAGA 2005, Moscow, 2005, pp. 70–81
* Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 6.0 5th edition
* Jeffrey Richter: CLR via C# (4th Edition)
* John Skeet: C# in Depth 3rd Edition
* Adam Nathan WPF 4 Unleashed
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK