Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Výuka geometrické řady metodou CLIL s využitím německého jazyka
Název práce v češtině: Výuka geometrické řady metodou CLIL s využitím německého jazyka
Název v anglickém jazyce: Teaching geometric series through CLIL method with using of German language
Klíčová slova: nekonečná geometrická řada, metoda CLIL, německý jazyk, posloupnost, fraktál
Klíčová slova anglicky: non-finite geometric series, CLIL method, German language, sequence, fractal
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2019
Datum zadání: 15.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2019
Datum a čas obhajoby: 29.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Oponenti: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) vytvoří a v praxi ověří výukovou hodinu vedenou metodou CLIL (český jazyk – německý jazyk). Téma výuky bude zaměřené na vizualizaci úloh souvisejících s geometrickou řadou, které jsou běžnou součástí kurikula v německy mluvících zemích. Součástí diplomové práce bude komparace postavení tématu nekonečná geometrická řada v kurikulárních dokumentech Česka, Rakouska a vybrané spolkové země Německa včetně analýzy dostupných studijních materiálů.
Seznam odborné literatury
Malle, G. (2014). Mathematik verstehen 6. Wien: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG.
Freudigmann, H. (2009). Lambacher Schweizer. Mathematik für Gymnasien. Kurstufe Baden-Württemberg. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
Odvárko, O. (1995). Matematika pro gymnázia. Posloupnosti a řady. Praha: Prometheus.
Polák, J. (1999). Středoškolská matematika v úlohách II. Praha: Prometheus.
Zemek, V. a Zemková, K. (2017). Matematika pro střední školy, 9. díl. Posloupnosti, řady, finanční matematika. Brno: Didaktis.
Voráčová et al. (2012). Atlas geometrie, geometrie krásná a užitečná. Praha: Academia.
Koudela, L. (2018). Fraktály. In E. Fuchs, E. Zelendová, Svět matematických aplikací (7–52), Praha: JČMF.
Benešová. B. (2015). CLIL – inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta.
Coyle. D. (2010). CLIL – content and language integrated learning. Cambrige: Cambrige University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK