Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a postavení audio komentáře ve sportovních počítačových hrách od roku 1998 do současnosti
Název práce v češtině: Vývoj a postavení audio komentáře ve sportovních počítačových hrách od roku 1998 do současnosti
Název v anglickém jazyce: Evolution of audio commentary in sports computer games since 1998
Klíčová slova: audio komentář, komentování, algoritmus slov, fotbal, sport, esport, FIFA, EA Sports
Klíčová slova anglicky: audio commentary, commentating, word algorithm, football, sport, esport, FIFA, EA Sports
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Jaromír Bosák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2019
Datum zadání: 13.05.2019
Datum a čas obhajoby: 29.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. V teoretické části je popsán princip a specifika komentování sportovních událostí (live komentář, improvizace na známý / neznámý děj, užitý algoritmus slov, apod), po kterém následuje srovnání s komentováním počítačových her a algoritmem slov, jenž je u nich používán od roku 1998. Obě kategorie se společně protnou v závěrečných pasážích teoretické části věnované esportu, jakožto začínajícímu sportovnímu odvětví.

Výzkumná část pak obsahuje rozbor poslední verze českého komentáře ve hře FIFA 10 v porovnání s poslední mezinárodní verzí ve FIFA 19. Hlavním přínosem této části práce je návrh na vylepšení předchozího algoritmu slov českého komentáře a popis hlavních přínosů pro zavedení českého komentáře zpět do herní série FIFA.
Seznam odborné literatury
Pavel Eisner: Čeština poklepem poslechem,

Pavel Tišnovský: Prehistorie počítačových her

František Fuka: Počítačové hry a současnost I a II

Raymond Boyle: Sports Journalism: Context and Issues, 2006

Mediažurnál 3/207, 4/2017, 1/2018, texty o sportovní TV žurnalistice

Ondřej Tomek: Televizní komercionalizace sportu, Dipl.práce 2003
Předběžná náplň práce
Primárním úkolem diplomové práce bude popsat a zhodnotit vývoj audio komentáře ve sportovní počítačové hře FIFA od výrobce EA Sports ve vymezeném časovém období. Výzkumnou část obsáhne návrh vlastního záměru, jakým způsobem by se mohl do herní série vrátit český audio komentář, který herní série obsahovala naposledy v roce 2015. Vlastní návrh verze audio komentáře si klade za cíl, aby byl atraktivní pro současný český trh, ale zároveň by nabízel využitelnost pro mezinárodní moduly verze hry FIFA.
Diplomová práce se Dělí na dvě částí, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je nejprve popsána evoluce ve videoherním průmyslu, doplněná o aktuální fenomén, odvětví eSports. Závěr teoretické části obsahuje popis principu a specifik komentování sportovních událostí (živý komentář, improvizace na známý / neznámý děj, užitý algoritmus slov, apod). Samostatná kapitola se věnuje srovnání klasického sportovního komentování s možnostmi komentování počítačových her a algoritmem slov používaným přímo ve hře FIFA.
Výzkumná část pak obsahuje rozbor verze českého komentáře ve hře v porovnání s anglickou verzí a SWOT analýzu, která poskytuje zhodnocení aktuálního stavu evoluce video herního průmyslu s přihlédnutím na téma diplomové práce, audio komentář v herní sérii FIFA a možný návrat české mutace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK