Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce literatury na ZŠ a G
Název práce v češtině: Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce literatury
na ZŠ a G
Název v anglickém jazyce: Reading Literacy and its Development in the Teaching of Literature in Primary Schools and Grammar
Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Hausenblas
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2006
Datum zadání: 25.09.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK