Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium (bio)molekulových interakcí a enzymových reakcí kapilárními elektroforetickými metodami
Název práce v češtině: Studium (bio)molekulových interakcí a enzymových reakcí kapilárními elektroforetickými metodami
Název v anglickém jazyce: Study of (bio)molecular interactions and enzymatic reactions by capillary electrophoretic methods
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2019
Datum zadání: 18.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2019
Předběžná náplň práce
Cílem disertační práce bude vývoj nových vysokoúčinných elektromigračních metod, kapilární afinitní elektroforézy a elektrochromatografie v otevřených kapilárách, a jejich využití ke studiu interakcí biologicky aktivních peptidů, bílkovin, nukleosidů a nukleotidů a jiných biomolekul s nízko- i vysokomolekulárními ligandy nebo receptory. Budou vyvíjeny nové postupy pro kvantitativní charakterizaci slabých i silných interakcí biomolekul ve volném roztoku i na rozhraní pevné a kapalné fáze. Interakce biomolekul, např. peptidových hormonů a léčiv s receptory, enzymů se substráty či inhibitory a ionoforů s malými ionty ve volném roztoku budou zkoumány různými módy kapilární afinitní elektroforézy. Interakce biomolekul na rozhraní pevné a kapalné fáze budou studovány elektrochromatografií v otevřených kapilárách s ligandy či receptory imobilizovanými na vnitřní stěně kapiláry nebo na nanočásticích v mobilní fázi. Síla interakcí biomolekul bude kvantifikována konstantami stability jejich komplexů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK