Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců v dopravě se zvláštním důrazem na práci v letecké dopravě
Název práce v češtině: Vybrané aspekty pracovní doby zaměstnanců
v dopravě se zvláštním důrazem na práci
v letecké dopravě
Název v anglickém jazyce: Selected Issues of Transport Sector Employees´ Working
Hours with Emphasis on Aviation Workers
Klíčová slova: pracovní doba, doprava, člen posádky letadla
Klíčová slova anglicky: working hours, transport, flight and cabin crew
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2019
Datum zadání: 09.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2019
Datum a čas obhajoby: 13.11.2019 08:20
Místo konání obhajoby: PF UK m. 318
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2019
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK