Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století
Název práce v češtině: Jezuitské misie v Číně v 17. a 18. století
Název v anglickém jazyce: Jesuit Missions in China in the 17th and 18th centuries
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Halászová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2006
Datum zadání: 25.09.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK