Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Název práce v češtině: Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti
Název v anglickém jazyce: Eocrinoid echinoderms from mid-Cambrian of the Barrandian area
Klíčová slova: Ostnokožci, eocrinoidi, ontogeneze, střední kambrium, barrandienská oblast
Klíčová slova anglicky: Echinoderms, eocrinoids, ontogeny, middle Cambrian, Barrandian area
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2019
Datum zadání: 17.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK