Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorické úlohy o klobúkoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kombinatorické úlohy o klobúkoch
Název práce v češtině: Kombinatorické úlohy o kloboucích
Název v anglickém jazyce: Hat guessing problems in combinatorics
Klíčová slova: teória grafov|kombinatorika|klobúky|farby
Klíčová slova anglicky: graph theory|combinatorics|hats|colors
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2019
Datum zadání: 04.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na kombinatorické úlohy, ve kterých má každá ze skupiny osob za úkol uhodnout barvu svého klobouku, resp. na příbuzné úlohy. Tyto problémy mají původ v rekreační matematice, souvisejí však s řadou "serióznějších" témat (teorie grafů, Hammingův kód, axiom výběru). Cílem práce je poskytnout přehled existujících úloh o kloboucích a popsat jejich řešení v přehledné a srozumitelné podobě. Důraz bude kladen na elementární úlohy a metodické zpracování.
Seznam odborné literatury
- J. P. Buhler: Hat Tricks, The Mathematical Intelligencer 24 (2002), 44-49
- S. Butler, M. T. Hajiaghayi, R. D. Kleinberg, T. Leighton: Hat Guessing Games, SIAM J. Discrete Math. 22 (2008), 592–605
- Ch. S. Hardin, A. D. Taylor: An Introduction to Infinite Hat Problems, The Mathematical Intelligencer 30 (2008), 20-25
- E. Brown, J. Tanton: A Dozen Hat Problems, Math Horizons, April 2009, 22–25
- M. Krzywkowski: On the hat problem, its variations, and their applications, Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 9 (2010), 55–67
- Ch. Cox, J. De Silva, P. Deorsey, F. H. J. Kenter, T. Retter, J. Tobin: How to Make the Perfect Fireworks Display: Two Strategies for Hanabi, Mathematics Magazine 88 (2015), 323-336
- D. E. Seacrest, T. Seacrest: The Prisoner Shouting Puzzle and Variations, The American Mathematical Monthly 126 (2019), 291-305
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK