Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné – případ Leopolda Hilsnera
Název práce v češtině: Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné – případ Leopolda Hilsnera
Název v anglickém jazyce: Czech films based on well-known criminal cases: from reality, newspaper news to feature film and film reviews. Murder in Polná – Case of Leopold Hilsner
Klíčová slova: Leopold Hilsner, Anežka Hrůzová, Tomáš Garrigue Masaryk, hilsneriáda, Polná, Viktor Polesný, film, recenze, Zločin v Polné, kriminální kauza, mediální ohlas, filmová adaptace
Klíčová slova anglicky: Leopold Hilsner, Anežka Hrůzová, Tomáš Garrigue Masaryk, The Hilsner Affair, Polná, Viktor Polesný, motion picture, review, Murder in Polná, criminal case, media portrait, film adaptation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kvalitativní obsahová a komparativní analýza
Seznam odborné literatury
ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.
CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. 2. vyd. Praha: Limonádový Joe, 2014. ISBN 978-80-905624-2-4.
FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scénáristiky. Praha: Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9.
HRABAL, Bohumil. Morytáty a legendy. V Praze: Československý spisovatel, 1968.
KOVTUN, George J. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera. Praha: Sefer, 1994. ISBN 8090089593.
NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu aneb Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1306-2.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-807-3676-834.
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce bude podat ucelený přehled způsobu, jakým o reálném případu Leopolda Hilsnera informoval tehdejší tisk v kontextu dobového antisemitismu v porovnání s mediálními ohlasy a recenzemi na filmy a knihy, které se tímto případem zabývají. S realitou budou porovnávány filmové zpracování filmů Zločin v Polné a Případ Leopolda Hilsnera. Práce se zaměří na recenze k těmto filmům a jejich mediální ohlasy a dále na pojetí případu v knihách Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera Jiřího Kovtuna a knihu Morytáty a Legendy Bohumila Hrabala. Součástí bude reflexe ohlasů na tyto knihy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will deal with a criminal case which took place at the break of the 19th century and the beginning of the 20th century and it will compare this case with its film adaptations - Zločin v Polné (Murder in Polná) and Případ Leopolda Hilsnera (The case of Leopold Hilsner) and with its literary adaptations, expecially with the book of Jiří Kovtun - Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera and Bohumil Hrabal´s book Morytáty a legendy. This thesis will show the responses of the media which accompanied the case and its adaptations as well and it will include the context of the anti-Semitism of the 19th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK