Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů
Název práce v češtině: Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů
Název v anglickém jazyce: Alternative resolution of individual labour disputes
Klíčová slova: ADR, individuální pracovněprávní spory, mediace
Klíčová slova anglicky: ADR, individual labour disputes, mediation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2019
Datum a čas obhajoby: 23.09.2019 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 318, 318
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2019
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK