Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Název práce v češtině: 3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky
Název v anglickém jazyce: 3A Analysis of a School Activity with an Emphasis on Project-based Education Features
Klíčová slova: projektová výuka, projekt, metodika 3A, odpady, environmentální výchova
Klíčová slova anglicky: project-based learning, project, methodology 3A, waste, environmental education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2019
Datum zadání: 02.05.2019
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martina Tóthová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studentka analyzuje školní projekt realizovaný ve své škole pomocí metodiky 3A. Analýza bude zaměřena především na přínos pro žáky a na prvky projektové výuky. Následně budou aktivity alterovány a budou navrženy další aktivity s projektovými prvky, které lze v tématu využít. Alterovaný projekt bude ověřen až žáci opět budou moci do škol.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK