Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kreativní marketing a využití kreativních reklamních technologií ve vysoce konkurenční oblasti rychlého občerstvení na příkladu společnosti McDonald’s
Název práce v češtině: Kreativní marketing a využití kreativních reklamních technologií ve vysoce konkurenční oblasti rychlého občerstvení na příkladu společnosti McDonald’s
Název v anglickém jazyce: Creative marketing and the use of creative advertising technologies in the highly competitive fast-food market on McDonald's
Klíčová slova: kreativní marketing, kreativní reklamní technologie, rychlé občerstvení, McDonald.
Klíčová slova anglicky: creative marketing, creative advertising technology, fast food, McDonald's.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2019
Datum zadání: 02.05.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza pojmů: Přehled teorií kreativity. Kreativní reklama, pojetí kreativity v reklamě, efektivita kreativní reklamy.
Klasické původní a moderní techniky pro tvorbu kreativní reklamy
Specifikace reklamy ve oblasti rychlého občerstvení jako sféry s vysokou konkurencí
Psychologie kreativní reklamy v oblasti fast food
Reklamní kampan McDonalds jako příklad efektivní kreativní reklamy. Typy reklamních kampaní
Příklady kreativních kampani jako způsob asimilace západní kultury v ČR
Seznam odborné literatury
Eric Schlosser – Fast Food Nation, Scholastic, 2009
Ray Crok, Robert Anderson – Grinding It Out: The Making Of McDonalds, Alpine Publishers, 2016
Matthias Nelke – Creativity Techniques, SmartBook, 2009
Bill Marvin – Brandpedia, BBPG, 2007-2011
Kenneth Clow, Donald Baack, Vladimir Paulíny – Reklama, propagace a marketingová komunikace, Brno: Computer Press, 2008
V.L. Polukarov – Základy Reklamy, Daškov a co, 2005
Sam Black – Public Relations, Sirin, 2009
Charles Sandidge – Advertisement: Theory and Practice, Sirin, 2011
Armand Dejan – Study of the Market, 2010
Kevin Lane Keller – Strategické řízení znáčky, Grada, 2007
Předběžná náplň práce
Analýza vlivu sféry kreativní reklamy, zkoumání způsobů, jakými se taková reklama vytváří a metody, jak kreativní marketing prosazuje svou efektivitu na reklamním trhu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of the influence of creative advertising, explore ways of creating such type of advertisement and also methods of how creative marketing promotes its effectiveness in the advertising market.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK