Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní čísla: zavedení a geometrické aplikace
Název práce v češtině: Komplexní čísla: zavedení a geometrické aplikace
Název v anglickém jazyce: Complex numbers: definition and geometrical applications
Klíčová slova: komplexní čísla, geometrie a komplexní čísla
Klíčová slova anglicky: complex numbers, geometry and complex numbers
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jiří Helus - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2019
Datum zadání: 02.05.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na zavedení a aplikace komplexních čísel. Po velmi stručném zasazení komplexních čísel do historického kontextu bude naznačena problematika jejich zavedení. Aplikace komplexních čísel budou uvedeny zejména matematické (školská geometrie).
Seznam odborné literatury
Ráb M.: Komplexní čísla v elementární matematice. Masarykova univerzita, Brno, 1996.
Jarník J.: Komplexní čísla a funkce. Edice Škola mladých matematiků. Mladá fronta, Praha, 1967.
Dostupné z: https://dml.cz/data/handle/10338.dmlcz/403625/monography.pdf
Calda E.: Komplexní čísla. Série Matematika pro gymnázia. Prometheus, Praha, 1994.
Bečvář J.: Z historie lineární algebry. Komplexní a hyperkomplexní čísla, lineární algebry. Matfyzpress, Praha, 2007.
Dostupné z: https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/400929/DejinyMat_35-2007-1_10.pdf
Čech E.: Komplexní čísla na gymnasiu. Matematika a fysika ve škole 2 (1949-50), 132-135.
Dostupné z: https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/500968/Cech_04-0000-10_1.pdf
Dlab V.: Komplexní čísla. MFF UK, Praha, 26. 5. 2010.
Dostupné z: http://www.talnet.cz/documents/18/ffe5d266-8894-4377-8a24-7582d8205e8f

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK