Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na beztrestnost agenta
Název práce v češtině: Okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na beztrestnost agenta
Název v anglickém jazyce: Circumstances excluding Criminal Liability with a focus on the Impunity of the Agent
Klíčová slova: trestní právo, okolnosti vylučující protiprávnost, beztrestnost agenta
Klíčová slova anglicky: Criminal Law, Circumstances excluding Criminal Liability, Impunity of the Agent
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2019
Datum zadání: 30.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2021
Datum a čas obhajoby: 12.05.2021 13:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 309, 309
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2021
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK