Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje a povědomí studentů UK FTVS o šipkách.
Název práce v češtině: Postoje a povědomí studentů UK FTVS o šipkách.
Název v anglickém jazyce: Attitudes and awarenses of students UK FTVS about darts.
Klíčová slova: šipky, sport, postoje, povědomí, studenti
Klíčová slova anglicky: darts, sport, attitudes, awareness, students
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.04.2019
Datum zadání: 30.04.2019
Datum a čas obhajoby: 26.08.2020 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.08.2020
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK