Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
LC-MS/MS studie 1. fáze in vitro biotransformace potenciálních léčiv působících v terapii Alzheimerovy nemoci.
Název práce v češtině: LC-MS/MS studie 1. fáze in vitro biotransformace potenciálních léčiv působících v terapii Alzheimerovy nemoci.
Název v anglickém jazyce: LC-MS/MS study of phase one in vitro biotransformation of potential drugs against Alzheimer‘s disease
Klíčová slova: biotransformace, LC-MS, metabolity, Alzheimerova nemoc
Klíčová slova anglicky: biotransforamtion, LC-MS, metabolites, Alzheimer´s disease
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: PharmDr. Nela Váňová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Novák
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s metodikou práce vybrané analytické techniky
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce 
Seznam odborné literatury
Chemical abstracts, dostupné elektronické databáze (PubMed, Sciencedirect, Scopus, aj.),
časopisy a periodka (J. Chromatogr., J. Pharm. Biomed. Anal., Anal. Chem., J. Sep. Sci. aj.)
L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.W. Dolan, Introduction to Modern Liquid Chromatography, John Willey & Sons, Inc., New Jersey, 2010.
W. A. Korfmacher, Using Mass Spectrometry for Drug Metabolism Stidies, CRC Press, 2010
S. K. Chowdhury, Identification and Quantification of Drugs, Matabolites and Metabolizing Enzymes by LC-MS, Progeress in Pharmaceutical and Biomedical Analysis 6, Elsevier, 2005
Jouanne M, Rault S, Voisin-Chiret AN. Eur. J. Med. Chem. 139 (2017), 153-167.
Zhu H, Yan H, Tang N et al. Nat. Commun. 18 (2017), 1676-1689.
Nepovimová E. J. Med. Chem. 58 (2015); 8985-9003.
Patocka J, Jun D, Kuca K. Curr. Drug Metab. 9 (2008), 332-335.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK