Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití fotosyntetických pigmentů a komplexů pro biohybridní aplikace
Název práce v češtině: Využití fotosyntetických pigmentů a komplexů pro biohybridní aplikace
Název v anglickém jazyce: Study of photosynthetic pigments and complexes for biohybrid applications
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Dr. rer. nat. Heiko Lokstein, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude doplněno později
Seznam odborné literatury
Bude doplněno později
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK