Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza senzoricky a toxikologicky významných látek v pivu
Název práce v češtině: Analýza senzoricky a toxikologicky významných látek v pivu
Název v anglickém jazyce: Analysis of sensory and toxicologically important compounds in beer
Klíčová slova: analytická chemie, separační metody, chemiluminiscenční detekce, hmotnostní spektrometrie, analýza potravin, kontaminanty, senzoricky aktivní látky, pivo
Klíčová slova anglicky: analytical chemistry, separation methods, chemiluminescence detection, mass spectrometry, food analysis, food contaminants, sensory active compounds, beer
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2019
Datum zadání: 09.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK