Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Anamorfovaná mapa virtuálního světa českých deníků : (obsahová analýza zahraničního zpravodajství Mladé fronty DNES a Blesku v roce 2005)
Název práce v češtině: Anamorfovaná mapa virtuálního světa českých deníků : (obsahová analýza zahraničního zpravodajství Mladé fronty DNES a Blesku v roce 2005)
Název v anglickém jazyce: Distorted cartogram of virtual world of Czech newspapers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2006
Datum zadání: 21.07.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK