Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové trendy v Telemedicíně
Název práce v češtině: Nové trendy v Telemedicíně
Název v anglickém jazyce: New trends in Telemedicine
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matyáš Kužela
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2019
Datum zadání: 16.04.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK