Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method
Název práce v češtině: Numerické simulace optické odezvy nanostruktur pomocí metody FDTD
Název v anglickém jazyce: Numerical simulations of optical response of nanostructures using FDTD method
Klíčová slova: FDTD, CUDA, PML, CPML, Yee-grid
Klíčová slova anglicky: FDTD, CUDA, PML, CPML, Yee-grid
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2019
Datum zadání: 18.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2019
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: RNDr. Vojtěch Vozda, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat základní odbornou literaturu v oblasti elektromagnetické teorie světla.
2. Podrobně se seznámit s metodou konečných diferencí v časové oblasti (FDTD).
3. Seznámit se s problematikou povrchových plazmonů.
4. Vytvořit vlastní výpočetní FDTD program v programovacím jazyce Python pro dvě dimenze.
5. Optimalizovat simulační kód z hlediska strojového času.
6. Ověřit funkčnost programu na jednoduchých fotonických strukturách (tenká vrstva, vlnovod, štěrbina, apod.).
7. Navrhnout jednoduchou fotonickou strukturu generující povrchové plazmony a spočítat její optickou odezvu.
Seznam odborné literatury
Jiang-Ming Jin, Theory and computation of electromagnetic fields, John Wiley & Sons, 2010
Atel Z. Elsherbeni, Veysel Demir, The Finite-Difference Time-Domain Method for Electromagnetics with MATLAB Simulations, Scitech Publishing, 2009
Allen Taflove, Susan C. Hagness, Computational electrodynamics, Artech House, 2005
Matthew N. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB, CRC Press, 2009
Vybraný soubor původních prací týkajících se tématu. K dispozici u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK