Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sladká Francie – historie francouzského cukrářství
Název práce v češtině: Sladká Francie – historie francouzského cukrářství
Název v anglickém jazyce: Sweet France – the history of French pastry
Klíčová slova: cukrářství, cukrář, cukrářské výrobky, francouzská gastronomie, dezert, recept, FLE
Klíčová slova anglicky: confectionery, confectioner, pastries, french gastronomy, dessert, recipe, FLE
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2019
Datum zadání: 21.05.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše zdrojů
- část teoretická
- část praktická

Všechny části budou pravidelně konzultovány.
Seznam odborné literatury
Literatura:
DUPUIS, Mélanie, Cazor, Anne. Le grand manuel du pâtissier. Marabout, 2014.
PINEL, Hervé, Manelle, Clara. Atlas de la France gourmande. Albin Michel, 2012.
TANGUY, Michel, Génin, Jacques. La marveilleuse histoire des pâtisseries. Grund,
2017.

časopisy Le francais dans le monde; Cizí jazyky
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá cukrářským uměním jakožto francouzským kulturním fenoménem. První část práce je zaměřena na historický vývoj francouzského cukrářství a analýzu fundamentálních receptur, které tvoří základ mnoha francouzských dezertů. Práce dále pojednává o typických francouzských cukrářských výrobcích, a to jak o celosvětově známých dezertech, tak o některých ryze regionálních specialitách. Praktickou částí této práce bylo představení výukových aktivit a vytvoření pracovních listů zaměřených na francouzské cukrářství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this bachelor thesis is confectionery craft and pastry making as a French cultural phenomenon. The first part focuses on the historical development of French confectionery and on an analysis of fundamental recipes that lay the foundation of many French desserts. Furthermore, the thesis deals with typical French pastries both internationally recognized desserts as well as regional specialties. The practical part of this thesis was dedicated to the creation of educational materials focused on French pastry arts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK