Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lokální-globální princip pro kvadratické formy
Název práce v češtině: Lokální-globální princip pro kvadratické formy
Název v anglickém jazyce: Local-global principle for quadratic forms
Klíčová slova: lokální-globální princip, Hasse-Minkowského věta, reprezentace, isotropie, ekvivalence forem
Klíčová slova anglicky: local-global principle, Hasse-Minkowski theorem, representation, isotropy, form equivalence
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2019
Datum zadání: 12.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: Ing. Tomáš Vávra, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se zaměří na lokální-globální princip pro kvadratické formy nad racionálními a celými čísly. Zejména zpracuje Hasse-Minkowského větu nad racionálními čísly včetně potřebných algoritmů a počítačové implementace. Dále se student případně bude věnovat na spinorovým rodům a jejich souvislosti s reprezentacemi celých čísel.
Seznam odborné literatury
[1] J. W. S. Cassels: Rational Quadratic Forms (2008).
[2] O. T. O’Meara: Introduction to Quadratic Forms (1971).
[3] Jean-Pierre Serre: A Course in Arithmetic (1996).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK