Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení
Název práce v češtině: Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení
Název v anglickém jazyce: Effects of plant abundance and floral traits on pollination efficiency
Klíčová slova: opylování, funkční vlastnosti, densita konspecifických jedinců, densita heterospecifických jedinců, densita opylovačů, věrnost opylovačů
Klíčová slova anglicky: pollination, functional traits, conspecific population density, heterosspecific population density, pollinator density, pollinator constancy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2019
Datum zadání: 30.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rostliny se často vyskytují v druhově bohatých společenstvech, kde je vysoká konkurence nejen o zdroje a prostor, ale i o opylovače. Opylení je klíčové pro rozmnožení rostliny, a proto se rostliny snaží různými mechanismy opylovače nalákat a udržet si je. V některých případech je výhodnější pro rostliny se od jiných druhů v okolí co nejvíce odlišit, v jiných je naopak pro ně výhodné se příliš neodlišovat a „svézt se s ostatními“.
Cílem této práce je podat ucelený přehled literatury vlivu density konspecifických a heterospecifických květů na kvalitu a kvantitu opylení. Pozornost bude rovněž věnována vlivu složení společenstva (t.j. podobnost/nepodobnost heterospecifických květů, vzájemné poměry druhů). V části věnující se vlivu na kvalitu opylení pak interakce lokálního složení květů s funkčními schopnostmi opylovačů (přenosová kapacita, věrnost opylovačů).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK