Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha kožních kmenových buněk ve stárnutí a regeneraci
Název práce v češtině: Úloha kožních kmenových buněk ve stárnutí a regeneraci
Název v anglickém jazyce: Role of skin stem cells in aging and regeneration
Klíčová slova: kůže, stárnutí kůže, hojení ran, fotostárnutí, ultrafialové záření, poškození DNA, kožní kmenové buňky, epidermální kmenové buňky, kmenové buňky vlasového folikulu
Klíčová slova anglicky: skin, skin aging, wound healing, photoaging, ultraviolet radiation, DNA damage, skin stem cells, epidermal stem cells, hair follicle stem cells
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristina Nešporová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2019
Datum zadání: 11.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. Blanpain C, Fuchs E. Epidermal stem cells of the skin. Annu Rev Cell Dev Biol. 2006;22:339-73.
2. Fuchs E. Skin stem cells: rising to the surface. J Cell Biol. 2008;180(2):273-84.
3. Li Y, Zhang J, Yue J, Gou X, Wu X. Epidermal Stem Cells in Skin Wound Healing. Adv Wound Care (New Rochelle). 2017;6(9):297-307.
4. Panich U, Sittithumcharee G, Rathviboon N, Jirawatnotai S. Ultraviolet Radiation-Induced Skin Aging: The Role of DNA Damage and Oxidative Stress in Epidermal Stem Cell Damage Mediated Skin Aging. Stem Cells International. 2016: 2016. Article ID 7370642.
Předběžná náplň práce
Kůže je přirozenou a účinnou bariérou těla proti nežádoucím vlivům vnějšího prostředí. Což ale vyžaduje její neustálou regeneraci a v případě poškození i reparaci. K tomu přispívají kmenové buňky uložené v epidermis, vlasových folikulech i dermis. Podobně jako u jiných kmenových buněk i tyto se vyznačují tzv. kmenovostí, tedy schopností sebeobnovy a diferenciace do jiných buněčných typů, čímž zajišťují zdroj buněk pro kožní obnovu. Během stárnutí dochází vlivem vnitřních i vnějších faktorů (hlavně díky oxidativnímu stresu a poškození DNA) ke ztrátě integrity a funkčnosti kožní bariéry. Tento proces souvisí mimo jiné i se snížením počtu a funkce kožních kmenových buněk. V dnešní době je vyvíjena řada léčebných přístupů, které kmenové buňky využívají, zároveň je ale zřejmé, že i jejich původ významně ovlivňuje jejich využití. Je tedy nezbytné dobře pochopit specifické vlastnosti funkce právě kožních kmenových buněk, chceme-li vlastnosti kůže modulovat.
Cílem této práce je vypracování přehledné literární rešerše, které obsáhne téma kožních kmenových buněk, jejich úlohy v procesech regenerace a reparace a jejich roli ve stárnutí. Práce se bude také věnovat problematice kožních případně i jiných typů kmenových buněk pro regulaci či zlepšení patofyziologických stavů kůže, včetně projevů (foto)stárnutí, hojení ran, imunitní signalizace, regulace vlasového růstu, melanogeneze či karcinogeneze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK