Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minkowski-Weyl Theorem
Název práce v češtině: Minkowski-Weyl teorém
Název v anglickém jazyce: Minkowski-Weyl Theorem
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2019
Datum zadání: 17.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of the thesis is to understand the Minkowski-Weyl theorem for polyhedra. This will be achieved by constructing a complete proof of the theorem and implementing an algorithm that uses the proof to convert a system of linear inequalities into a finite set of vertices and extreme rays of the polyhedron.
Seznam odborné literatury
Guenter Ziegler: Lectures on polytopes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK