Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén manažerů v kontextu českého trhu práce
Název práce v češtině: Fenomén manažerů v kontextu českého trhu práce
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of managers in the context of the Czech labor market
Klíčová slova: manažer, manažerská pozice, role, funkce, vedoucí pracovník, trh práce
Klíčová slova anglicky: manager, managers position, role, function, executive officer, labor market
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2019
Datum zadání: 09.04.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2020
Oponenti: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK