Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální propaganda Tálibánu
Název práce v češtině: Mediální propaganda Tálibánu
Název v anglickém jazyce: Taliban´s media propaganda
Klíčová slova: Tálibán|propaganda|média
Klíčová slova anglicky: Taliban|propaganda|media
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2019
Datum zadání: 06.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.04.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Tereza Jermanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je analyzovat mediální propagandu islámského hnutí Tálibán. Bakalant pojedná o propagandě Tálibánu obecně, těžiště práce bude ale spočívat v identifikaci nejdůležitějších médií Tálibánu (webových stránek, sociálních sítí) a jejich následné charakteristice, analýze a interpretaci - na koho cílí, co je jejich obsahem a jak se hnutí sebeprezentuje. Bakalant využije svých znalostí paštštiny a urdštiny.
Seznam odborné literatury
Prameny: identifované webové stránky a sociální média

Literatura:
Dorronsoro, G. (2009). "Taliban´s Winning Strategy in Afghanistan", Carnegie Endowment for International Peace, p. 4-32.
Foxley, T (2009). "The Battle for Hearts and Minds in Afghanistan: the effectiveness of
Taliban Information Operations and related communications activities" (A paper for the Swedish Armed Forces)
Foxley, T. (2007). "The Taliban’s propaganda activities: how well is the Afghan
insurgency communicating and what is it saying?", SIPRI Project Paper.
Giustozzi, A. (2009). Decoding the new Taliban : Insights from the Afghan field. London: Hurst.
Johnson, Thomas, & Johnson, T. (2018). Taliban Narratives: The Use and Power of Stories in the Afghanistan Conflict. Oxford University Press.
Moir, Nathaniel L. ( 2014). "An Analysis of Taliban Propaganda and Perspectives on Village Stability Operations from January 2011 to January 2013". Journal of Intelligence, Propaganda and Security Studies, ACIPSS, Karl Franzens University, Graz, Austria, Vol. 8, No. 2, p. 101-120.
Taliban Propaganda: Winning the War of Words?July 24, 2008 International Crisis Group, , iii+41 pp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK