Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické praxi
Název práce v češtině: Kompetence tazatele při práci s traumatickými životními vzpomínkami narátorů: možnosti a meze využití psychoterapeutických přístupů v orálně-historické praxi
Název v anglickém jazyce: Interviewer's competencies in working with narrator's traumatic life memories: psychotherapeutic approaches in oral history practice - possibilities and limits
Klíčová slova: Orální historie, trauma, psychoterapie, rozhovor, etika, kompetence.
Klíčová slova anglicky: Oral history, trauma, psychotherapy, interview, ethic, competence.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2019
Datum zadání: 05.04.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Logoterapie je fenomenologický přístup, který se ptá na smysl toho, s čím je člověk konfrontován. Existenciální analýza je rozpracovaným metodologickým nástrojem konceptu logoterapie.
Ta definuje mj. „situační smysl“, který je vnímán jako rozhodnutí se pro nejlepší možnost dané situace a v dané skutečnosti, dále definuje i struktury základních osobních motivací (na rovině ontologické, axiologické, etické a existenciální). Při interpretaci orálně-historických rozhovorů by měla být brána v potaz otázka, zda zůstává člověku vnitřní svoboda i v situacích, kdy se tzv. „velké dějiny“ ubírají svým směrem navzdory přáním a potřebám jednotlivce. Práce se pokusí zmapovat teoretickou rovinu přínosů přenositelných konceptů logoterapie (L) a existenciální analýzy (EA) do praxe orálně-historického výzkumu. Kromě teoreticko-analytické mezioborové syntézy, budou využity též polo-strukturované rozhovory s psychology a psychoterapeuty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK