Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role asistenta pedgoga v inkluzivním vzdělávání
Název práce v češtině: Role asistenta pedgoga v inkluzivním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Role of teaching assistant in inclusive education
Klíčová slova: asistent pedagoga, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze, podpůrná opatření
Klíčová slova anglicky: teaching assistant, pupil with special educatioal needs, inclusion, supportive measures
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2019
Datum zadání: 05.04.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK