Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace výukových objektů pro interaktivní technologie na SŠ
Název práce v češtině: Aplikace výukových objektů pro interaktivní technologie na SŠ
Název v anglickém jazyce: Learning objects for interactive systems at high school
Klíčová slova: interaktivní technologie, interaktivní tabule (IWB), interaktivní projektor, interaktivní displej, 3D skener HP Sprout Pro, digitální výukové materiály, Smart Notebook, webová aplikace, ICT, střední škola
Klíčová slova anglicky: interactive technology, interactive whiteboard (IWB), interactive projector, interactive display, 3D scanner HP Sprout Pro, digital teaching materials, Smart Notebook, web application, ICT, high school
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Lapeš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2019
Datum zadání: 05.04.2019
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R010B, 010B, přízemí, u vrátnice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• Seznamte se s relevantními informačními zdroji z oblasti interaktivních technologií ve vzdělávání.
• Zmapujte teoretické aspekty interaktivní výuky a principy využití interaktivních systémů ve výuce na středních školách.
• Porovnejte interaktivní technologie využívané na středních školách.
• Analyzujte možnosti získávání a tvorby výukových materiálů pro interaktivní systémy ve výuce jazyků a odborných předmětů na SŠ.
• Vytvořené výukové objekty aplikujte ve výuce, doplňte metodickými poznámkami získanými na základě jejich využití v praxi a zhodnoťte práci s interaktivními systémy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK