Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role zvířat v japonských pohádkách
Název práce v češtině: Role zvířat v japonských pohádkách
Název v anglickém jazyce: The Roles of Animals in Japanese Folktales
Klíčová slova: pohádka|Japonsko|zvířata
Klíčová slova anglicky: folktale|Japan|animals
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2019
Datum zadání: 17.04.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2019
Datum a čas obhajoby: 29.01.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce analyzuje vybrané japonské pohádky, v nichž se objevují zvířata. Klade si za cíl metodou psychoanalýzy, srovnávací mytologie a naratologie prozkoumat škálu rolí, které zvířata v pohádkách zastávají, zabývat se jejich významem a hledat případné analogie a rozdíly se světovými pohádkami. Součástí zkoumání je také otázka, zdali jsou zvířata srovnatelná s lidskými postavami, či se jejich role liší. Studentka se v práci věnuje především obsahové a psychologické stránce pohádek, z důvodu absence původních materiálů se nesoustředí na stránku jazykovou.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
AARNE, Antti, THOMPSON, Stith. Typy ľudových rozprávok: klasifikácia a bibliografia. Přel. J. Michálek a J. Olexa. Praha: Společnost československých národopisců, 1960.
ELIÁŠOVÁ, Barbora Markéta. Japonské pohádky. 1. vydání. Praha: Knihtiskárna Al. Koníčka, 1924.
HRDLIČKOVÁ, Věna. Démonova flétna. 1. vydání. Praha: Albatros, 1989.
IKEDA, Hiroko. A type and motif index of Japanese folk-literature. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1971.
JANAGITA, Kunio. The Yanagita Kunio Guide to the Japanese Folk Tale. Přel. Fanny Hagin Mayer. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
KAWAUČI, Sajumi. Manga nihongo mukašibanaši. Tokio: Kódanša, 2014.
LUFFER, Jan. Strašidelný chrám v horách. Praha: Argo, 2009.
NIŠIMOTO, Keisuke. Nihon no ohanaši. [Japonské příběhy] Tokio: Poplar. 2011.
NOGAMI, Akira. Nihon no meisaku dówa. [Slavné japonské pohádky] Tokio: Kódanša, 2009.
SEKI, Keigo. Types of Japanese Folktales. Asian Folklore Studies, Vol. 25, 1966. s. 1-220.
Sekundární literatura:
ADAMS, Robert J. Folktale telling and storytellers in Japan. Asian Folklore Studies, Vol. 26, 1967. s. 99-118.
BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek. Přel. L. Lucká. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
CAMPBELL, Joseph. The Masks of Gods. London: Penguin Books, 1976.
CAMPBELL, Joseph. Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová. Praha: Portál, 2000.
EDER, Matthias. Reality in Japanese Folktales. Asian Folklore Studies, Vol. 28, 1969. s. 17-25.
ELIADE, Mircea. Myth and Reality. Přel. W. R. Trask. New York: Harper & Row, 1963.
ELIADE, Mircea. Myth, Dreams and Mysteries. Přel. P. Mairet. New York: Harper & Row, 1967.
FRANZ, Maria Louise von. Interpretation of Fairytales. Dallas: Spring Publications, 1987.
FRANZ, Maria Louise von. Archetypal Patterns in Fairy Tales. Toronto: Inner City Books, 1997.
FRANZ, Maria-Louise von. Psychologický výklad pohádek. Přel. K. a J. Černí. Praha: Portál, 2015.
GRIMM, Jacob a Wilhelm. Kinder- und Haus-Märchen Band 1-2. Berlin: G. Reimer, 1819.
HAJAŠI, Mičijoši. Jungu šinrigaku to nihon šinwa. [Jungiánská psychologie a japonské mýty] Tokio: Meičo kankókai, 1990.
JUNG, Carl Gustav. The Collected Works of C. G. Jung. (20 svazků) Přel. R. F. C. Hull. Princeton: Princeton University Press, 1953-1979.
KAWAI, Hajao. The Japanese Psyche: Major Motifs in the Fairy Tales of Japan. Přel. H. Kawai. Dallas: Spring Publications, Inc, 1988.
KAWAI, Hajao. Mukašibanaši to nihondžin no kokoro. [Pohádky a japonská duše] Tokio: Iwanami šoten, 2002.
KAWAI, Hajao. Šinwa no šinrigaku. [Mýty a psychologie] Tokio: Daiwa šobó, 2006.
Kodžiki. Přel. K. Fiala. Praha: L. Ondračka – ExOriente, 2012.
LÉVI-Strauss, Claude. Mýtus a význam. Bratislava: Archa, 1993.
PROCHÁZKOVÁ, Kateřina. Iruikon’intan. Praha: 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přel. M. Červenka, M. Pittermannová. 2. vydání. Jinočany: Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o., 2008.
SHARP, Daryl. Jung Lexicon: A Primer of Term and Concepts. Toronto: Inner City Books, 1991.
STEIN, Murray. CORBETT, Lionel. Příbehy duše: Moderní jungiánský výklad pohádek 1-3. Přel. K. Kessner. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2006-7.
ŠIMOTOVÁ, Eva. Literární a psychologická specifiky pohádek jako žánru. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova.
ŠVARCOVÁ, Zdeňka. Japonská literatura 712-1868. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.
UTHER, Hans-Jörg. The types of international folktales: a classification and bibliography: based on the system Antti Aarne and Stith Thompson. Part I-III. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2011.
VYHLÍDAL, Zdeněk. Klasická pohádka a skutečnost. Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 2004.
YEN, Alsace. Thematic-Patterns in Japanese Folktales: A Search for Meanings. Asian Folklore Studies, Vol. 33, 1974. s. 1-36.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK