Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces slučování právních subjektů a jeho dopad do rozpočtu územě samosprávného celku
Název práce v češtině: Proces slučování právních subjektů a jeho dopad do rozpočtu
územě samosprávného celku
Název v anglickém jazyce: Linking Legal Entities and its Impact on Regional Budgets
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Stanislav Karabec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dana Hamerníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK