Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektura socialistického realismu v Čechách
Název práce v češtině: Architektura socialistického realismu v Čechách
Název v anglickém jazyce: Architecture of socialist realism in Czech Republic
Klíčová slova: architektura, socialistický realismus, Praha, 50.léta 20.století, ideologie, SSSR, historismus
Klíčová slova anglicky: architecture, socialist realism, Prague, 1950s, ideology, The Soviet Union, historicism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2019
Datum zadání: 09.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2019
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Stav poznání a metodologické otázky
3. Socialistický realismus v architektuře
3.1 Socialistický realismus jako umělecký směr
3.2 Vývoj koncepce socialistické architektury
3.3 Problém realismu v architektuře
3.4 Ideologie a architektura
3.5 Konflikty moderní architektury a architektury socialistického realismu
4. Česká a sovětská architektura
4.1 Formy a limity poznání
4.2 Ohlasy sovětské architektury v Čechách v období 1917-1948
4.3 Cesty českých architektů do sovětského Ruska
4.4 Reakce na likvidaci konstruktivistické avantgardy
4.5 Cesty nástupu dogmatického socialistického realismu v české architektuře
5. Proměny vztahů architektury a společnosti po roce 1948
5.1 Poválečná obnova a hlavní úkoly architektury
5.2 Přípravy změn organizace stavebnictví a architektonického života do roku 1948
5.3 Stavebnictví a stavební výroba po roce 1948
5.2 Likvidace architektonických spolků a cesta k jednotné organizaci architektů
5.3 Likvidace soukromých kanceláří a soustředění projekční praxe do Stavoprojektu
5.4 Funkcionalistický program standardizace, typizace a industrializace a podoby jeho spojení s doktrínou socialistického realismu po roce 1948
6. Praha a podoby architektury socialistického realismu
6.1 Expozice stylového rozpětí pražské architektury 1948-1958 na vybraných stavbách
6.2 Specifičnost pražské architektury socialistického realismu v porovnání s vybranými mimopražskými stavbami
6.3 Problém historismu v historickém prostředí, import a tradice
7. Pád socialistického realismu a česká architektura
7.1. Neúspěch a odvolání dogmatického socialistického realismu v SSSR
7.2. Reflexe sovětského zvratu v českém prostředí
7.3. Domácí kritika socialistického realismu, její specifická témata a akcenty
7.4. Přeznívání a reálné konce socialistického realismu, nové koncepce socialistické architektury
8. Socialistický realismus – vnucený import nebo integrální součást vývoje české architektury 20. století?
8.1. Shrnutí specifických rysů české architektury socialistického realismu
8.2. Aktuální možnosti a problémy památkové ochrany děl socialistického realismu
9. Závěr
10. Použitá literatura
11. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
AMAN 1992 — Anders AMAN: Architecture and Ideology in Eastern Europe During the Stalin Era. An Aspect of Cold War History. New York 1992
BARTLOVÁ/VYBÍRAL 2015 — Milena BARTLOVÁ / Jindřich VYBÍRAL (ed.): Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha 2015
BAŠE 1995 — Miroslav BAŠE (ed.): Česká architektura 1945-1995. Praha 1995
BENEŠOVÁ 1984 — Marie BENEŠOVÁ: Česká architektura v proměnách dvou století. 1780–1980. Praha 1984
CAPENKO 1950 ― M. CAPENKO: Socialistický realismus-metoda sovětského stavitelského umění, In: Architektura ČSR IX, 1950, 10-15
CATALANO 2008 —Alessandro CATALANO: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergoundem (1945-1959). Brno 2008
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ/DAVID 2017 — Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ /Jaroslav DAVID: Obrazy z cest do země Sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968. Brno/Ostrava 2017
DULLA/MORAVČÍKOVÁ 2002 —Matúš DULLA / Henrieta MORAVČÍKOVÁ: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava 2002
DUŠEK/VRBOVÁ 1995 — Karel DUŠEK / Eva VRBOVÁ: Česká architektura 1945–1995. Praha 1995
FRAMPTON 2004 — Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha 2004
GOČÁR 1959 — Jiří GOČÁR: Od pyramid k panelům. Praha 1959
GÖSSEL/LEUTHÄUSEROVÁ 2006 — Peter GÖSSEL/Gabriele LEUTHÄUSEROVÁ: Architektura 20. století. Praha 2006
GROYS 2010 —Boris GROYS: Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postskriptum. Praha 2010
GUZIK 2014 —Hubert GUZIK: Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení. Utopie české architektury 1900-1989. Praha 2014
GUZIK 2017 — Hubert GUZIK (ed.): Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století. Řevnice 2017
HAAS 1978 — Felix HAAS: Architektura 20. století. Praha 1978
HALÍK 1996 ― Pavel HALÍK: Ideologická Architektura. In: Umění XLIV, Praha 1996, 438-459
HARRIES 2011 —Karsten HARRIES: Etická funkce architektury. Praha 2011
HNÍDKOVÁ 2018 — Vendula HNÍDKOVÁ: Moskva 1937. Praha 2018
HOLLINGSWORTH 1993 —Mary HOLLINGSWORTH: Architektura 20.století. Bratislava 1993
HONZÍK 1956 — Karel HONZÍK: Architektura všem. Praha 1956
HONZÍK 1957 — Karel HONZÍK: Determinanty architektonické tvorby. Praha 1957
HONZÍK 1960 —Karel HONZÍK: Cestou k socialistické architektuře. Praha 1960
HORÁČEK 2013 — Martin HORÁČEK: Za krásnější svět. Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. Brno 2013
HRŮZA 1952 — Jiří HRŮZA (ed.). Výstavba socialistické Moskvy. Praha 1952
HRŮZA 1989 — Jiří HRŮZA: Město Praha. Praha 1989
HRŮZA 2000 — Jiří HRŮZA: Svět architektury. Praha 2000
KNAPÍK 2004 —Jiří KNAPÍK : Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950. Praha 2004
KNAPÍK/FRANC 2011 —Jiří KNAPÍK / Martin FRANC (ed.): Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha 2011
KROHA/HRŮZA 1973 —Jiří KROHA / Jiří HRŮZA: Sovětská architektonická avantgarda. Praha 1973
KUSÝ 1976 —Martin KUSÝ : Architektúra na Slovensku 1945–1975. Bratislava 1976
LAHODA/NEŠLEHOVÁ/PLATOVSKÁ/ BYDŽOVSKÁ 1998 — Dějiny českého výtvarného umění IV. Praha 1998
LUKEŠ/KRATOCHVÍL —Zdeněk LUKEŠ / Petr KRATOCHVÍL: Praha moderní IV. Velký průvodce po architektuře 1950–2000. Praha 2015
MACURA 2008 — Vladimír MACURA: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha. 2008
MACHARÁČKOVÁ 2007 — Marcela MACHARÁČKOVÁ (ed.): Jiří Kroha (1893–1974). Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století. Brno 2007
MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ/ŠEVČÍK 2001 —Pavlína MORGANOVÁ/Dagmar DUŠKOVÁ/Jiří ŠEVČÍK (ed.): České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty. Praha 2001
NEČASOVÁ 2018 — Denisa NEČASOVÁ: Nový socialistický člověk. Československo 1948-1956. Brno 2018
NĚMEC/HÁJEK — Alexandr NĚMEC / Roman HÁJEK: Sídliště Kladno-Rozdělov. Historie, architektura, urbanismus a všední život. Kladno 2018
NORBERG-SCHULZ 2016 — Christian NORBERG–SCHULZ: Principy moderní architektury. Praha 2016
NOVÝ 1968 — Otakar NOVÝ: Obrana architektury. Praha 1968
NOVÝ 1971 — Otakar NOVÝ: Architekti Praze. Praha 1971
NOVÝ 1973 — Otakar NOVÝ: Architektonická bilance. Praha 1973
NOVÝ 1998 — Otakar NOVÝ: Česká architektonická avantgarda. Praha 1998
PAPERNYJ 2014 — Vladimir PAPERNYJ: Kultura 2. Architektura stalinské epochy. Řevnice. 2014
PECHAR 1979 — Josef PECHAR: Československá architektura 1945–1977. Praha 1979
PECHAR/ULRICH 1981 — Josef PECHAR/ Petr ULRICH: Programy české architektury. Praha 1981
PETIŠKOVÁ 2002 — Tereza PETIŠKOVÁ: Československý socialistický realismus 1948-1958. Praha 2002
PÍCHOVÁ 2014 — Hana PÍCHOVÁ: Případ Stalin. Historická a literární studie Stalinova pomníku v Praze. Řevnice 2014
SALINGAROS 2017 —Nikos A. SALINGAROS: Sjednocená teorie architektury. Forma, jazyk, komplexita.
Brno 2017
SEDLÁKOVÁ 1993 — Radomíra SEDLÁKOVÁ: Sorela. Česká architektura 50. let. Praha 1993
SEDLÁKOVÁ 2006 — Radomíra SEDLÁKOVÁ: 20.století české architektury. Praha 2006
SEDLÁKOVÁ 20018 — Radomíra SEDLÁKOVÁ: Nereálný socialismus. Praha 1948-1989. Praha 2018
SKŘIVÁNKOVÁ/ŠVÁCHA/NOVOTNÁ/JIRKALOVÁ 2016 — Lucie SKŘIVÁNKOVÁ / Rostislav ŠVÁCHA / Eva NOVOTNÁ / Karolina JIRKALOVÁ (ed.): Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích. Praha 2016
SKŘIVÁNKOVÁ/ŠVÁCHA/KOUKALOVÁ/NOVOTNÁ 2016 — Lucie SKŘIVÁNKOVÁ / Rostislav ŠVÁCHA / Martina KOUKALOVÁ / Eva NOVOTNÁ (ed.): Paneláci 2. Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989. Praha 2017
STRAKOŠ 2010 — Martin STRAKOŠ: Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30. – 50. let 20. století. Ostrava 2010
STRAKOŠ 2012 — Martin STRAKOŠ: Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století. Základní kameny společnosti. Ostrava 2012
STRAKOŠ 2014 — Martin STRAKOŠ: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava 2014
SVOBODA 1952 —Jan SVOBODA (ed.): Usnesení VKS(b) Lenin Stalin o stavbě měst a architektuře. Praha 1952
SVOBODA/NOLL/SKALA 2006 —Jan E. SVOBODA/Jindřich NOLL/Vladislav SKALA: Praha 1945-2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha 2006
ŠÍF 1954 —Julius ŠÍF (ed.): Otázky theorie a tradice v sovětské architektuře. Praha 1954
ŠIMOVÁ/KOLENOVSKÁ/DRÁPALA 2017 — Kateřina ŠIMOVÁ/Daniela KOLENOVSKÁ/Milan DRÁPALA (ed.): Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích československých intelektuálů. Praha 2017
TEIGE 1933 — Karel TEIGE (ed.): Za socialistickou architekturu. Praha 1933
VOJVODÍK/WIENDL 2011 —Josef VOJVODÍK / Jan WIENDL (ed.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých subjektů v letech 1908-1958. Praha 2011
ZARECOROVÁ 2015 — Kimberly Elman ZARECOROVÁ: Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945–1960. Praha 2015
ZEMAN 2008 — Lubomír ZEMAN: Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách. Ostrava 2008
Předběžná náplň práce
Diplomantka zpracuje studii o periodě dogmatického socialistického realismu v české architektuře 50.let 20.století. Vyjde od definice tohoto stylu, pokusí se rekonstruovat teoretická východiska a základní součásti doktríny socialistického realismu a stanoví vývojové předstupně v architektuře před 2.světovou válkou.
Samostatnou pozornost bude věnovat vlivům a přímým importům stalinské architektury v SSSR, včetně cest československých architektů do Sovětského svazu v meziválečném období a v 50.letech. Samotnou architektonickou produkci dogmatického socialistického realismu v Čechách bude demonstrovat na vybraných pražských realizacích (hotel Jalta, hotel International, koleje Podolí ad.) Ze soustředěného výběru pražské architektury stanoví její specifika, pokud je lze objektivně vyvodit z její komparace s mimopražskými realizacemi. Samostatnou závěrečnou kapitolu pak věnuje otázkám hodnot architektury dogmatického socialistického realismu v souvislosti s problematikou památkové ochrany jeho staveb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will compile a thesis about the period of dogmatic socialist realism in czech architecture in 1950s. The student will start with a definition of this style, will try to reconstruct a theoretical resources and fundamental parts of socialist realism and then determine the pre-stages in the architecture before the second world war. The attention will be focused on influnces and imports from The Soviet Union including the journeys of czechoslovakia architects there between 1920s-1930s and in 1950s. Own architecture production of dogmatic socialist realism in Czechoslovakia will be shown on chosen buildings in Prague (hotel Jalta, hotel International, students dormitory in Podolí). From this selection the student will determine its specifications and if it is possible to infer them based on the comparsion with the other buildings in Czechoslovakia. The last chapter will be dedicated to questions about the values of the architecture of socialist realism related with the problematic of architectural conservation and its heritage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK