Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturální fondy EU / využití jejich pomoci ve školství /
Název práce v češtině: Strukturální fondy EU / využití jejich pomoci ve školství /
Název v anglickém jazyce: EU Structural Funds (their use for helping the Educational System)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Zdeněk Dosedla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dagmar Sitná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK