Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Projekty využívající finanční prostředky EU v podmínkách škol ( možnosti, příprava a řízení projektů )
Název práce v češtině: Projekty využívající finanční prostředky EU v podmínkách
škol ( možnosti, příprava a řízení projektů )
Název v anglickém jazyce: Projects for Using EU Financial Resources in Schools (Opportunities, Preparation and the Running of
Projects)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaromír Hladký
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dagmar Sitná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK