Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce dentální hygienistky s ortodontistou
Název práce v češtině: Spolupráce dentální hygienistky s ortodontistou
Název v anglickém jazyce: Dental hygienist cooperation with orthodontist
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK