Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalost základů první pomoci u žáků základních a středních škol
Název práce v češtině: Znalost základů první pomoci u žáků základních a středních škol
Název v anglickém jazyce: First Aid Knowledge among Primary and Secondary School Pupils
Klíčová slova: první pomoc, základní škola, gymnázium, střední škola, resuscitace
Klíčová slova anglicky: first aid, elementary school, grammar school, high school, resuscitation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - přihlášen/a
Datum přihlášení: 29.03.2019
Zásady pro vypracování
a) Doporučené předměty ze SIS:
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180C46 Komplexní krizová komunikace

b) Doporučené kurzy s akreditací MŠMT/ zařazené do CŽV:
První pomoc pro pedagogy I
První pomoc pro pedagogy II
Zdravotník zotavovacích akcí
(více informací na: https://www.prvnipomocprfuk.eu)
Seznam odborné literatury
Příklady vhodné literatury jsou níže. Student prostřednictvím vědeckých databází vyhledá další primární vědecké zdroje k dané problematice.
Bakke, H. K., Bakke, H. K. & Schwebs, R. (2017). First‐aid training in school: amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(10), 1361-1370.
Bohn, A., Van Aken, H., Lukas, R. P., Weber, T. & Breckwoldt, J. (2013). Schoolchildren as lifesavers in Europe–Training in cardiopulmonary resuscitation for children. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 27(3), 387-396.
Bollig, G., Wahl, H. A. & Svendsen, M. V. (2009). Primary school children are able to perform basic life-saving first aid measures. Resuscitation, 80(6), 689-692.
Calandrim, L. F., dos Santos, A. B., de Oliveira, L. R., Vedovato, C. A., Massaro, L. G. & Boaventura, A. P. (2017). First aid at school: teacher and staff training. Northeast Network Nursing Journal, 18(3).
Engeland, A., Røysamb, E., Smedslund, G., & Søgaard, A. J. (2002). Effects of first-aid training in junior high schools. Injury control and safety promotion, 9(2), 99-106.
Goel, S., & Singh, A. (2008). Comparative Impact of Two Training Packages on Awareness and Practices of First Aid for Injuries and Common Illnesses among High School Students in India. International Electronic Journal of Health Education, 11, 69-80.
Hazinski, M. F., Markenson, D., Neish, S., Gerardi, M., Hootman, J., Nichol, G., ... & Van Der Jagt, E. (2004). Response to cardiac arrest and selected life-threatening medical emergencies: the medical emergency response plan for schools: a statement for healthcare providers, policymakers, school administrators, and community leaders. Circulation, 109(2), 278-291.
Isbye, D. L., Rasmussen, L. S., Ringsted, C., & Lippert, F. K. (2007). Disseminating cardiopulmonary resuscitation training by distributing 35 000 personal manikins among school children. Circulation, 116(12), 1380-1385.
Kanstad, B. K., Nilsen, S. A., & Fredriksen, K. C. P. R. (2011). CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway. Resuscitation, 82(8), 1053-1059.
Lester, C. A., Weston, C. F., Donnelly, P. D., Assar, D., & Morgan, M. J. (1994). The need for wider dissemination of CPR skills: are schools the answer?. Resuscitation, 28(3), 233-237.
Lubrano, R., Romero, S., Scoppi, P., Cocchi, G., Baroncini, S., Elli, M., ... & Cristaldi, S. (2005). How to become an under 11 rescuer: a practical method to teach first aid to primary schoolchildren. Resuscitation, 64(3), 303-307.
Mobarak, A. S., Afifi, R. M., & Qulali, A. (2015). First aid knowledge and attitude of secondary school students in Saudi Arabia. Health, 7(10), 1366.
Sosada, K., Zurawiński, W., Stepień, T., Makarska, J., & Myrcik, D. (2002). Evaluation of the knowledge of teachers and high school students in Silesia on the principles of first aid. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 55(Pt 2), 883-889.
Sosnowska, S., & Kostka, T. (2003). Epidemiology of school accidents during a six school-year period in one region in Poland. European journal of epidemiology, 18(10), 977-982.
Stark, C., Wright, J., Shiroyama, C., & Lee, J. (1997). School injuries in the west of Scotland: estimate of incidence and health service costs. HEALTH BULLETIN-SCOTTISH OFFICE DEPARTMENT OF HEALTH, 55, 44-48.
Thein, M. M., Lee, B. W., & Bun, P. Y. (2005). Knowledge, attitude and practices of childhood injuries and their prevention by primary caregivers in Singapore. Singapore medical journal, 46(3), 122.
Uray, T., et al. (2003). Feasibility of life-supporting first-aid (LSFA) training as a mandatory subject in primary schools. Resuscitation 59(2): 211-220.
Předběžná náplň práce
Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. I na základě toho je výuka první pomoci zařazena v rámci Rámcových vzdělávacích programech přírodovědných oborů (včetně přírodopisu/biologie) a měla by tedy být v průběhu vzdělávání zařazena. Znalostem žáků v oblasti první pomoci se věnovalo již větší množství autorů (zpravidla dotazníkovou formou). Cílem této bakalářská práce bude zpracovat odbornou rešerši na dané téma s využitím těchto primárních vědeckých prací dle požadavků kladených na bakalářské práce na biologické sekci PřF UK. Student utřídí a kriticky zhodnotí provedené studie zaměřené na znalosti první pomoci u žáků základních a středních škol, a to nejen zjištěné závěry, ale včetně adekvátnosti použité metodiky apod. Zvláštní pozornost bude věnována úrovni znalostí žáků, porování věkových kategorií žáků a dalších faktorů, které znalosti mohou ovlivnit - např. vztah k znalostem pedagogů, frekvence zařazení tématu do výuky ve školách atd. V práci budou zařazeny i dostupné odborné publikace z prostředí České republiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK