Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluční a teoreticko-biologické aspekty díla Bohumila Němce
Název práce v češtině: Evoluční a teoreticko-biologické aspekty díla Bohumila Němce
Název v anglickém jazyce: Evolutionary and theoretical aspects of the biological work of Bohumil Němec
Klíčová slova: Bohumil Němec, gravitropismus, fyziologie rostlin, rostlinná neurobiologie, morfogeneze, evoluce
Klíčová slova anglicky: Bohumil Němec, gravitropism, plant physiology, plant neurobiology, morphogenesis, evolution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2019
Datum zadání: 13.05.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce předpokládá archivní, historický a teoretický výzkum směřující k intelektuální biografii Bohumila Němce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK